Fysiotherapie

Prijslijst

De fysiotherapeuten hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Als u niet, of onvoldoende verzekerd bent gelden de volgende tarieven. Onze rekeningen krijgt u via de mail. Wanneer u deze liever per post ontvangt, wilt u dit dan doorgeven aan Jacqueline van Lobenstein of Sandra Voskuilen.  

Tarieven fysiotherapie vanaf 1 januari 2024

Zitting fysiotherapie
€42,60
Zitting kinderfysiotherapie
€57,90
Zitting bekkenfysiotherapie
€57,90
Zitting manuele therapie
€54,65
Lange zitting (voor complexe of meerdere zorgvragen)
€56,80
Telefonische zitting
€40,85
Screening
€18,30
Screening, intake en onderzoek
€68,45
Intake en onderzoek na verwijzing
€68,45
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
€72,75
Toeslag voor uitbehandeling
€17,50
Inrichtingstoeslag
€17,50
Instructie / overleg ouders van de patiënt
€55,75
Rapport verzekering exclusief BTW
€87,50
Fysiotherapeutische rapportage
€62,50
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport
€52,40
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie
€42,60
Niet nagekomen afspraak bekken-/kindertherapie
€57,90
Niet nagekomen afspraak manuele therapie
€54,65
Strappal tape
€5,50
Acrylastic ondertape
€8,00
Medical tape
€13,50

Tarieven (zwanger)fitness

Intake
€46,50
Per les (contant betalen)
€12,25
Per maand (1x per week)
€44,75
Per maand bij automatische incasso
€42,25
Per kwartaal (1x per week, 13 weken)
€126,00
Per kwartaal bij automatische incasso
€123,50

Tarieven MBVO

Meer bewegen voor ouderen(per les)
€2,70