Claudicatio Verdiepingscursus

In april heeft Elmar deze cursus met succes gevolgd.