Ingang Gezondheidscentrum De Heelkom

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een klankbord voor de patiënt, cliënt of medewerker van het Gezondheidscentrum De Heelkom. De vertrouwenspersoon heeft de plicht tot geheimhouding.

De vertrouwenspersoon kunt u inschakelen als u zich:

  • onheus bejegend voelt door één van de medewerkers c.q. behandelaars
  • niet serieus genomen voelt
  • in een conflict bevindt

U kunt rechtstreeks een beroep doen op de vertrouwenspersoon door een mail of brief te schrijven met uw naam, adres en telefoonnummer en met vermelding van de kwestie die u wilt bespreken en eventueel de naam van de dienstverlener die het betreft.

De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor voor u zijn en/of u adviseren hoe u zelf tot een oplossing kunt komen van het probleem dat u aankaart. Maar zij kan ook bemiddelen of u begeleiden bij het zetten van stappen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Walter van Amersfoortstraat 36
3791 AR Achterveld

Telefoonnummers

Algemeen: 0342-452588
Spoed: 0342-451222
Faxnummer: 0342-452382

KvK inschrijfnr. 56899440